Sprekers inct.spiratie 2016

Denkers & Doeners

Net als bij de voorgaande edities zullen we sprekers uitnodigen die het onderwerp wat meer vanuit de theorie benaderen, de denkers, en sprekers die een case presenteren of een andere praktische invalshoek hebben: de doeners. 
De sprekers op inct.spiratie 2016

Namen en rugnummers

Michel Blauw, data-scientist bij GEA DATA: inleiding in data-strategieën, begrippen en uitgangspunten. Wat moet je weten om de rest van de dag alles te begrijpen.

Emiel van Bockel, Manager Information Services van het CB: hij is er van overtuigd dat je als uitgever geen data-strategie hebt, je over vijf jaar geen business meer hebt. Een uitdagend verhaal over de toekomst aan de hand van een concreet uitgangspunt. Een aanzet tot nadenken!

Stefan Havik, Directeur Marketing & Advertising Sanoma: Zijn verhaal zal gaan over het monetizen van data. Havik zal delen wat de data-strategie van Sanoma is, hoe men data monetizt, zowel aan de B2B als de B2C kant, en wat de key learnings zijn. Een leerzaam verhaal uit de praktijk.

Erik van Heeswijk CEO van CleverLions: Big Data wordt door velen als een wondermiddel gezien; als je maar genoeg verzamelt, openbaart de waarheid zich vanzelf en wordt iedereen als vanzelf effectief en efficient, zo luidt de sage. De werkelijkheid is uiteraard weerbarstiger. Hoe moeten cijfers en trends zo gevisualiseerd worden dat ze mediamensen andere beslissingen laten nemen? Draagt data echt bij aan de cultuur, de strategie en aan de workflow? En op welke manier kun je op data gebruiken om je doelgroepen beter te begrijpen, zonder ze hinderlijk te volgen?

Ceesjan de Vos: Chief marketing officoer Vakmedianet: B2B oriëntatie- en koopprocessen verschuiven voor een groot deel naar online. Uitgever Vakmedianet heeft zich ten doel gesteld deze kennisintensieve (niche) doelgroepen op relevante momenten de voor hen relevante content en oplossingen te bieden. Techniek stelt ons in staat te ‘luisteren’ naar het lees- en koopgedrag van klanten en prospects. Al deze data wordt ingezet om de customer journey van een klant zo optimaal mogelijk te begeleiden met content richting oplossingen van Vakmedianet en adverteerders.

Linda de Leeuw: Medewerker Learning Analytics team Malmberg: ‘Meekijken in alle werkboeken: het verbeteren van content op basis van analytics’
Met de opkomst van tablets en laptops in de klas vindt er een transformatie plaats in het onderwijs. Deze transformatie biedt nieuwe kansen om het onderwijs te verbeteren. Door de digitalisering kunnen we op anonieme basis met alle leerlingen meekijken. Hierdoor kunnen we continue de content aanpassen en verbeteren. 

David Arnoux, CEO en oprichter Growth Tribe: Growth hacking voor uitgevers. Wat is growth hacking precies en wat kun je er al uitgever mee? Een bijzondere 'uitsmijter'!
De ronde tafels op inct.spiratie 2016

Kennis maken, kennis delen en kennis opdoen

Het unieke element aan inct.spiratie is dat bezoekers niet de hele dag passief luisteren, maar uitgebreid met elkaar in gesprek kunnen gaan tijdens de ronde tafel gesprekken.
Onder leiding van de experts van GEA Data wordt aan de hand van de lezingen verder gesproken en vooral bekeken wat er praktisch voor iedere deelnemer uit te halen is.

Inctspiratie: het unieke najaarscongres van Inct

Een event with a view

inct.spiratie gaat verhuizen. Na een aantal jaren in de rust van de bossen van Doorn te zijn samengekomen, gaan we nu de bedrijvigheid van de stad zoeken. MIdden in Rotterdam, op de 23e verdieping van het WTC met een adembenemend uitzicht. Kortom: inct.spiratie wordt 'een event with a view'THEMA: DATA-STRATEGIE VOOR UITGEVERS
Traditioneel was content het centrale thema voor uitgevers, de laatste jaren kwam daarbij (of daarvoor in de plaats) service en nu is data het centrale woord. Niet Big Data, maar de data die uitgevers hebben of zouden kunnen hebben of zouden moeten willen hebben. Met die data kun je nieuwe uitgeefstrategiën vormgeven. Op 23 november nemen we u mee langs alles wat met data-strategie te maken heeft. 
Alleen voor grote uitgevers? Nee, iedere uitgever van klein naar groot kan een zinvolle data-strategie ontwerpen en volgen.
 

Programma inct.spiratie

Het complete programma van inct.spiratie 2016 kunt hier binnenkort bekijken