Cao voor het Uitgeefbedrijf 1 juli 2015 - 28 februari 2017

Educatieve media | Nieuwsmedia | Publieksmedia | Vakmedia
voeg toe aan mijn kennisbank
Sinds 1 juli 2015 is er één Cao voor het Uitgeverijbedrijf. In de nieuwe cao staat voor zowel de onderneming als voor de werknemer flexibiliteit centraal: zij beslissen samen hoe ze de arbeidsvoorwaarden inrichten. De onderneming kunnen op veel onderwerpen van de cao afwijken en eigen afspraken maken. Dan is wel overleg met de vakorganisaties, met de medezeggenschap of met de individuele werknemer nodig.

Persoonlijk keuzebudget (PKB)
Werknemers krijgen per 1 januari 2016 een persoonlijk keuzebudget. Dat betekent dat een aantal arbeidsvoorwaarden in geld is vertaald. De werknemer kan zelf beslissen hoe hij of zijn dat budget besteedt: bijvoorbeeld aan scholing of verlof, of dat het in geld wordt uitgekeerd.

De cao wordt in twee delen gepubliceerd: Deel I Algemeen en Deel II Journalistiek. Deel I Algemeen toont alleen de bepalingen die betrekking hebben op de werknemers die geen journalist zijn, deel II Journalistiek toont alleen de bepalingen die betrekking hebben op de werknemers die journalist zijn.

Download artikel