E-bookbarometer 2015: digitaal lezen blijft groeien

22-01-2016Educatieve media | Nieuwsmedia | Publieksmedia | Vakmedia

In de e-bookbarometer over het laatste kwartaal van 2015, is wederom groei te zien in digitaal lezen.Over heel 2015 waren er 38% meer transacties (verkopen en uitleningen) dan in 2014. E-bookverkopen deden het over heel 2015 15% beter dan in 2014.

De e-bookverkopen laten ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014 een lichte daling zien (-1%). De e-bookuitleningen stijgen nog steeds (+26% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014). Daarnaast stijgt het aantal titels dat als e-book beschikbaar is te opzichte van het vorige kwartaal (+2%), evenals het aantal uitgeverijen dat e-books uitgeeft (+10%).


De gemiddelde consumenten adviesprijs van e-books daalde iets verder ten opzichte van het vorige kwartaal (van 57,7% naar 56,7% van de gemiddelde fysieke verkoopprijs).

*De cijfers van de abonnementsdiensten zijn niet opgenomen in deze e-bookbarometer omdat de transactieaantallen zich niet gemakkelijk laten vergelijken met e-bookverkopen en –uitleningen. In de volgende e-bookbarometer nemen we deze weer mee.

Download hier de e-book barometer Q4-2015

Download artikel
Reageren