Maart 2016

Educatieve media | Nieuwsmedia | Publieksmedia | VakmediaMaart 2016

In dit nummer:

Ton van Poelgeest: "Uitgeven is een ervaringsvak"
Ton van Poelgeest is al sinds de oprichting van inct een goede bekende. Hij was één van de eersten die zitting nam in onze adviesraad en dus was onze verbazing groot toen we afgelopen december de titel van zijn eindejaarsbijdrage voor onze site lazen: ‘vergeet e-books’. Omdat we Van Poelgeest ook kennen als iemand die niet terugdeinst voor een pittige uitspraak, leek het ons de hoogste tijd hem eens aan de tand te voelen.

Braziliaanse e-books met een Hollands hart
In Brazilië is digitaal lezen een enorme groeimarkt. Biblio Mundi faciliteert voor veel online boekwinkels en uitgeverijen niet alleen het verkoop- en marketing-, maar ook het publicatieproces. Voor het laatste gebruiken ze een systeem van Nederlandse makelij.

Hierover gaat het de komende jaren
Elk jaar publiceren trendwatchers welke trends en ontwikkelingen zij waarnemen en wat de gevolgen daarvan zijn voor de maatschappij in de daarop volgende jaren. Welke trends vallen het meest op, bekeken door de bril van de uitgeefbranche?

Een uitgever tussen je WhatsApp-vrienden
Waar uitgevers massaal berichten delen via Facebook en Twitter, valt het gebruik van WhatsApp tegen. Er zijn nauwelijks uitgevers die de enorme populariteit van WhatsApp benutten. Toch zijn er mogelijkheden.

Hoe je kunt ‘monetizen’ op arbeidsmarktcommunicatie
Lange tijd waren vacatures een kurk waar veel vakbladen mede op dreven. Als gevolg van de opkomst van de jobboards én de economische crisis zijn de opbrengsten aanzienlijk gedaald. Het in 2013 opgerichte Exenzo uit Breda biedt een oplossing: een eigen vacaturesite zonder dat die de uitgever iets kost.

Wat als de lezer niet betaalt…
Steeds vaker betaalt degene die er belang bij heeft dat informatie een zo groot mogelijk relevant publiek bereikt in plaats van degene die deze informatie tot zich neemt. Deze ontwikkeling is begonnen en het verst gevorderd in de wetenschappelijke uitgeverij. Daar hebben ze er zelfs een aparte naam voor: Open Access.

Trends op de Britse uitgeefmarkt
Dde Britse creatieve sector staat bekend om zijn vooruitstrevende, soms zelfs hypegevoelige karakter. Geldt dat ook voor de uitgeverswereld? Die is in ieder geval volop in beweging. Deze trends gaan volgens insiders de Britse uitgeefwereld in 2016 bezighouden.

Het wordt een goed jaar voor de uitgeefbranche
Verschillende mensen en organisaties, zowel binnen als buiten de branche, doen voorspellingen over de toekomst van het vak. Wij zetten de bevindingen uit de trendrapporten voor de uitgeefwereld naast elkaar.

De Vlaamse schooljeugd bingelt
Van In heeft in Vlaanderen al vijf jaar veel succes met haar digitaal platform voor het primair onderwijs Bingel.


Download hier de digitale versie (PDF)

Download artikel