​Weet het boekenvak wat de lezer met zijn content doet?

Emiel van Bockel (CB) geeft uitgevers wake-up call

23-10-2016Publieksmedia​Weet het boekenvak wat de lezer met zijn content doet?Je komt ze niet heel veel tegen, echte beta-mensen in de uitgeefbranche. Emiel van Bockel van CB is er één. Dat uitgeven ook een vak voor beta’s wordt, zoals bijna alle vakgebieden, blijkt uit het gesprek dat we met hem hebben. Het gesprek gaat over data en de onvermijdelijke invloed van techniek (digitalisering) op ons vak.

Na zijn studie informatica hield Van Bockel zich vooral bezig met het inrichten van Business Intelligence systemen bij verschillende bedrijven. In zijn eigen woorden, systemen waar geen transactionele laag tussen zit en dus systemen die direct gaan over data en informatie. “Data is namelijk nog geen informatie”.
Van Bockel werkt inmiddels al weer 16 jaar bij CB en houdt zich daar bezig met datgene waar zijn beta-hart ligt: business intelligence.
“Wij hebben binnen CB eigenlijk twee soorten business intelligence. Intern, waarbij we sturen op onze eigen processen en extern, waarbij we onze klanten diensten verlenen onder meer met Analytics. Met Analytics maken we van data informatie en stemmen we dat af op de wensen van onze klanten, zodat zij hun processen en beslissingen kunnen optimaliseren”.

Volgens Emiel zijn de fysieke wereld en digitale wereld aan het ‘mergen’, aan het samengaan. Analytics maakt dat ineenvloeien mogelijk. “Daarbij gaat het er dus niet om of je product fysiek of digitaal is, maar dat je business digitaal wordt. De klant wil zelf ook steeds meer informatie en die moet je kunnen leveren. Kijk naar telecom aanbieders die apps hebben waarbij je het eigen gebruik kunt monitoren of energie-aanbieders die slimme toepassingen hebben zoals Toon van Eneco. Mijn stelling is dat als je die informatie niet kunt leveren in de komende 10 jaar, je als bedrijf nergens meer bent”.

Een boude uitspraak die Van Bockel echter wel kan onderbouwen. “Bedenk dat men nu allemaal alleen maar bezig is om de klant te monitoren, het gedrag te observeren en te proberen daar informatie uit te halen, maar die klant wil straks informatie terugkrijgen. Daarmee kun je de klant ook helpen”.
Van Bockel neemt het e-boek als voorbeeld. “Toen het e-boek serieus werd, was één van de eerste vragen die we kregen of we informatie konden leveren over de markt van het digitale lezen. Een nieuwe business die start met informatie. Ieder product zal straks analytics in zich moeten hebben, anders gaat de consument het niet meer afnemen. De digitalisering werkt dus twee kanten op”. Over het hoe en waarom van deze ontwikkeling zal Van Bockel op 23 november op inct.spiratie uitgebreid ingaan.

“Wat het voor het uitgeversvak betekent weet ik nog niet precies. Als ik het bedacht had, dan was het er wel”, stelt hij lachend. “Maar serieus, uiteindelijk moet het vak toch willen weten wie hun content leest en vooral hoe ze dat doen”.
Van Bockel erkent dat er natuurlijk ook privacy issues zullen spelen bij het verzamelen van data, maar hij vindt dat die discussie juist gevoerd moet worden.

Van Bockels lezing zal zeker voer tot nadenken en napraten opleveren. Aan de hand van prikkelende voorbeelden en stellingen zal hij laten zien welke rol data en informatie spelen en kunnen gaan spelen.
 

inct.spiratie vindt plaats op 23 november 2016 in Rotterdam.
 
Meer informatie   Direct aanmelden
 

Download artikel
Reageren