Mediahuis heeft 60% van aandelen TMG al in bezit

Staat De Mol nu al buitenspel?

24-02-2017NieuwsmediaMediahuis heeft 60% van aandelen TMG al in bezitMediahuis NV en VP Exploitatie N.V. hebben samen de beschikking over bijna 60% van de aandelen TMG. Daarmee wordt het voor John de Mol lastig de overname nog te realiseren.

Mediahuis heeft het aandelenbelang van 6,7% dat Navitas B.V. houdt in TMG overgenomen voor een prijs van € 5,90 per aandeel. "Wij vinden dat de combinatie TMG-Mediahuis in het belang is van alle betrokkenen. Daarnaast is de prijs fair in het licht van de positie waarin TMG zich anno 2017 begeeft. Om die redenen hebben wij onze aandelen aan Mediahuis verkocht", zegt Rense Jonk van Navitas Capital.

Met de belangen van VP Exploitatie, Delta Lloyd Levensverzekeringen en Navitas hebben Mediahuis en VP Exploitatie zekerheid over bijna 60% van de aandelen in TMG, waarbij geldt dat de aandelen van Delta Lloyd direct zullen worden geleverd op het moment dat Mediahuis en VP Exploitatie het bod uitbrengen, tegen betaling van de biedprijs. Mediahuis en VP Exploitatie zullen uiterlijk 8 maart 2017 een aanvraag tot goedkeuring van het biedingsbericht indienen bij de Autoriteit Financiele Markten (AFM).

Guus van Puijenbroek, directeur van VP Exploitatie: "Ik ben verheugd dat wij nu kunnen rekenen op de definitieve steun van bijna 60% van de aandeelhouders van TMG. De afgelopen periode hebben wij met onze familie ook gebruikt om de ontstane situatie na het bericht van John de Mol te bestuderen. Wij hebben zeer goed gekeken naar alle mogelijke scenario’s en de gevolgen daarvan voor alle stakeholders. Daarbij is een belangrijk deel van onze aandacht uitgegaan naar de toekomstmogelijkheden van onafhankelijke journalistiek via onderscheidende nieuwsmerken. Deze oriëntatie bevestigt onze overtuiging dat de verdere toekomst van TMG het beste is gewaarborgd in een combinatie met Mediahuis. Om die reden gaan wij definitief voor deze combinatie."

Gert Ysebaert, CEO van Mediahuis: "Het boekenonderzoek dat wij de afgelopen periode hebben gedaan rechtvaardigt onze nieuwe indicatieve prijs, maar geen hogere. Dit is een prijs die ook recht doet aan onze intentie om nu snel tot een afronding te komen samen met management en commissarissen van TMG. Deze prijs en het gegeven dat wij samen met VP Exploitatie al over bijna 60% van de aandelen beschikken, maken de verwachting op spoedige afronding reëel. Wij willen ook graag om de tafel met Talpa Holding, zodat er goed overleg kan plaatsvinden over de bestaande en toekomstige relaties tussen Talpa en TMG, en waarbij wij continuering van het aandelenbelang van Talpa in TMG zeker niet bij voorbaat uitsluiten. Bovenal is het in het belang van journalisten en andere medewerkers, maar ook van de vele nieuwsconsumenten die TMG bedient, dat er nu snel duidelijkheid en stabiliteit binnen TMG komt."

Doel van het voorstel is om met de combinatie Mediahuis-TMG te komen tot een toonaangevend multimediabedrijf, dat op lange termijn succesvol blijft op de Nederlandse en Belgische markt. Mediahuis en VP Exploitatie zien een sterke strategische logica voor deze voorgenomen krachtenbundeling, die de beste waarborg vormt voor een duurzame toekomst van onafhankelijke journalistiek via eigen redacties en met de verschillende nieuwsmerken van TMG.
VP Exploitatie zal bij het slagen van de transactie aandeelhouder worden van de Nederlands-Belgische combinatie.

Mediahuis en VP Exploitatie bevestigen dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om aan hun verplichtingen onder het voorgenomen bod te voldoen. Mediahuis en VP Exploitatie zullen het voorgenomen bod financieren middels bancair ter beschikking gestelde middelen. In dit kader is Mediahuis financieringsdocumentatie aangegaan met ING Bank N.V. onder de gebruikelijke voorwaarden.

Download artikel
Reageren