Talpa verhoogt voorgenomen bod op TMG

RvC lijkt echter voor Mediahuis te willen gaan

01-03-2017Talpa verhoogt voorgenomen bod op TMGTalpa verhoogt het bod om TMG in een poging Mediahuis van zich af te schudden. Tegelijk laat het in een persbericht weten 'not amused' te zijn over het standpunt van de RvC die exclusief met Mediahuis verder willen praten en niet met Talpa.

Talpa wil samen met TMG een Nederlands onafhankelijk multimediabedrijf creëren met sterke posities in print, radio, televisie en online om consumenten in Nederland 24/7 te voorzien van content. 
De strategie van Talpa en TMG zal zich concentreren op het inzetten van multimediale content over verschillende platformen, waarbij deze platformen voor een verdere integratie zorgen tussen verschillende media activiteiten die interessant zijn voor zowel lezers, kijkers, luisteraars én adverteerders in Nederland. Print zal een belangrijk onderdeel zijn voor de ontwikkeling van content die cross mediaal ingezet kan worden. 

Talpa onderschrijft en ondersteunt de strategie en plannen zoals geformuleerd door het senior management en de Raad van Bestuur van TMG en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Talpa zal TMG ondersteunen om de huidige strategie uit te voeren inclusief het bestaande "Terra Nova" plan, wat het startpunt zal zijn voor verdere acceleratie van de groeistrategie van TMG. 

Talpa wil zich primair concentreren op het realiseren van groei en opbrengstsynergiën in plaats van het realiseren van kostenbesparingen. Talpa zegt ook dat de geplande re-organisatie niet nodig is en dat arbeidsplaatsen dus niet in gevaar zijn.

Organisatiestructuur 
TMG zal een separate entiteit vormen binnen Talpa. TMG zal blijven beschikken over een eigen directie en onafhankelijke redactieraden. De identiteit van TMG en haar merken, waaronder De Telegraaf, zullen daarmee behouden blijven. Talpa heeft afspraken en bescherming voorgesteld in het concept fusieprotocol om de status van TMG en de positie van haar werknemers en redactieraden binnen de Combinatie te waarborgen. Onafhankelijke commissarissen zullen daarbij nakoming van deze afspraken kunnen afdwingen. 

De krant en de redacties zullen een centrale rol spelen bij het creëren van content, die via de verschillende platformen verspreid kan worden. Talpa zal de huidige onafhankelijkheid van redacties respecteren en behouden en ernaar streven om de kwaliteit van journalistiek te waarborgen. Het is de ambitie van Talpa om de redacties te ondersteunen in het veranderende medialandschap. Om dit te realiseren wil Talpa verder investeren in het produceren en creëren van content en journalistieke kwaliteit. 
Talpa denkt een beter bod te doen met een betere toekomstvisie en hiermee Mediahuis te kunnen overtuigen de strijd te staken.

Besluit Raad van Commissarissen 
Talpa heeft afgelopen zondag 26 februari 2017 aan de Raad van Commissarissen haar intentie kenbaar heeft gemaakt om haar initiële bod op korte termijn te verhogen. Mede gelet daarop is het onbegrijpelijk dat de waarnemend voorzitter van de Raad van Commissarissen dinsdagmiddag telefonisch aan Talpa heeft laten weten dat hij "de regie naar zich toetrekt" en om – halverwege het proces – in exclusieve onderhandeling te treden met het Consortium en die met Talpa op te schorten. Voor dit abrupte afbreken van het door TMG in gang gezette proces bestaat geen valide reden en is in strijd met de verplichting om een level playing field te waarborgen. 

Het Verbeterde Voorgenomen Bod ligt 8% hoger dan het bod van het Consortium en is volledig in lijn met de huidige strategie van TMG zoals die in 2016 door de Raad van Bestuur is vastgesteld en door de Raad van Commissarissen goedgekeurd. Het in exclusieve onderhandeling treden met het Consortium en daarmee de onderhandelingen met Talpa opschorten is niet in het belang van TMG en de bij TMG betrokken stakeholders. 
Talpa vertrouwt er dan ook op dat de Raad van Commissarissen de gesprekken met Talpa op zeer korte termijn weer zal hervatten en het verbeterde bod in overweging zal nemen.

Reactie Mediahuis/VP Exploitatie:

'Elk bod van Talpa is kansloos, omdat het geen meerderheid van aandelen kan halen. Een bod van Mediahuis en VP Exploitatie is het enige bod met zekerheid op succesvolle afronding.'ADVERTISINGMediahuis en VP Exploitatie bezitten gezamenlijk een meerderheid van 59 procent van de aandelen en hebben afgelopen zondag al bekendgemaakt dat zij hun voornemen om een bod op alle TMG-aandelen doorzetten. Met 59 procent in handen denken Mediahuis en VP Exploitatie hun bod succesvol te kunnen afronden. 'Talpa, dat slechts 20 procent heeft, kan dat niet.'

Guus van Puijenbroek van VP Exploitatie: 'Wij hebben Talpa in een persoonlijk gesprek aangegeven dat onze keuze voor de combinatie TMG-Mediahuis definitief is. Dat betekent dat onze aandelen nergens anders naartoe gaan dan naar die combinatie, omdat deze de meest overtuigende strategie heeft en een veilige haven voor de onderneming biedt.

(Bron: Adformatie)

Wat vindt u? Mediahuis of Talpa? Stem nu op onze poll 
 

Download artikel
Reageren