Nederlanders lezen weinig boeken

Internationaal onderzoek naar leesgedrag

05-04-2017Educatieve media | Nieuwsmedia | Publieksmedia | VakmediaNederlanders lezen weinig boekenIn Nederland wordt minder gelezen dan in andere landen. In Nederland leest 16% nooit een boek, wereldwijd gezien is dit 6%. Samen met Zuid Korea, vormen we de grootste groep die nooit een boek leest. GfK deed online onderzoek bij 22.000 respondenten, over 17 landen verspreid, naar de frequentie waarmee men een boek leest. 

Maar liefst 23% van de mannen geeft aan nooit een boek te lezen. Bij vrouwen is dit slechts 9%. 22% van de Nederlanders leest (bijna) dagelijks een boek (14% mannen versus 30% vrouwen). Wereldwijd gezien geeft 30% van de bevolking aan (bijna) dagelijks een boek te lezen en 18% laat weten minder vaak te lezen. 27% van de Nederlandse bevolking leest minder vaak een boek. China staat bovenaan als het gaat om de meest frequente boekenlezers; 36% van de bevolking leest bijna dagelijks een boek, gevolgd door Spanje en de UK (beide 32%). Pakken we ook de groep erbij die aangeeft tenminste één keer per week een boek te lezen is het op wereldwijd niveau 59% die minimaal wekelijks een boek leest. China blijft bovenaan staan met 70%, gevolgd door Rusland (59%) en Spanje (57%). 42% van de Nederlanders leest minimaal één keer per week een boek.

Hogere inkomens lezen vaker dan lagere inkomens. Wereldwijd gezien geeft ruim een derde (35%) van de bevolking met een hoog inkomen aan bijna dagelijks een boek te lezen. Van de huishoudens met een laag inkomen leest 24% bijna dagelijks een boek.

Download artikel
Reageren


Producten
inct.easyread: Sociale media voor uitgevers
inct.easyread: Sociale media voor uitgevers
Prijs: € 7,99
Welke sociale media zijn er, wat is hun nut voor uitgevers en hoe werk je ermee? Sociale media zijn overal. Voor sommige mensen zijn ze zelfs de belangrijkste of enige toegangspoort naar het internet. Je kunt de sociale media op verschillende manieren...
direct bestellen


inct.easyread: Uitgeven in eigen beheer
inct.easyread: Uitgeven in eigen beheer
Prijs: € 4,99
Uitgevers kunnen zo maar een prachtboek over het hoofd zien. En een auteur die zelf uitgeeft houdt meer over. Selfpublishing is populair, maar succesvol uitgeven is niet eenvoudig. Om een (e-)boek uit te geven heb je inderdaad niet meer per se een...
direct bestellen


inct.easyread: Hoe ontwikkel je een bladformule?
inct.easyread: Hoe ontwikkel je een bladformule?
Prijs: € 3,99
In een bladformule worden de basiskenmerken van een magazine beschreven. Wat wil een tijdschrift overbrengen en hoe gebeurt dat? Met die vaste formule proberen tijdschriften hun specifieke doelgroep aan te spreken. In deze inct.easyread wordt besproken...
direct bestellen