Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren breidt aanbod flink uit

KB en auteursrechtorganisatie Lira sluiten overeenkomst

10-05-2017Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren breidt aanbod flink uitDe KB en de Nederlandse auteursrechtorganisatie Stichting Lira hebben een overeenkomst afgesloten waarmee de auteursrechten van schrijvers van in Nederland uitgegeven tijdschriften en boeken die niet meer commercieel verkrijgbaar zijn voor de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL) collectief geregeld worden.

De overeenkomst markeert een belangrijk moment voor de DBNL: eerder gedigitaliseerde teksten (voornamelijk uit tijdschriften) kunnen nu online beschikbaar worden gesteld.

De KB wil vanuit haar maatschappelijke doelstellingen zoveel mogelijk teksten digitaal beschikbaar stellen. Dat wil de KB op een zorgvuldige manier doen, waarbij de belangen van de makers gerespecteerd worden. Bij grootschalige digitaliseringsprojecten bleek het al snel ondoenlijk om alle rechthebbenden individueel op te sporen; het verkrijgen van de benodigde voorafgaande toestemming voor online beschikbaarstelling is daardoor in veel gevallen niet haalbaar. Voor deze moeizame en kostbare zoektochten bieden collectieve overeenkomsten met organisaties van rechthebbenden soelaas. Zo sloten de KB en Stichting Lira al eerder overeenkomsten voor de beschikbaarstelling van kranten, tijdschriften en boeken via Delpher.

Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL)
De DBNL is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de KB. Op een deel van de werken rust nog auteursrecht. Hierdoor is het niet mogelijk om deze teksten zonder toestemming van de auteurs online beschikbaar te stellen. De overeenkomst tussen de KB en Lira maakt dit voor een groot aantal in Nederland uitgegeven werken nu wel mogelijk. Hierdoor kan de DBNL teksten online zetten die tot nu toe geblokkeerd waren, wat bijdraagt aan de verdere ontsluiting van Nederlandstalig literair erfgoed. In ruil hiervoor komen auteurs vanaf 2017 in aanmerking voor een bescheiden vergoeding die past bij het niet-commerciële karakter van de DBNL.

De KB, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Taalunie spannen zich in om ook de rechten van Vlaamse auteurs collectief te regelen.

Download artikel
Reageren


Producten
inct.easyread: Tijdschriftmarketing
inct.easyread: Tijdschriftmarketing
Prijs: € 4,99
Hoe bereik je de lezer met je tijdschrift? En hoe bind je hem of haar? Zijn er naast losse verkoop, abonnementen en advertenties nog meer inkomstenbronnen? Femke Leemeijer van Kantoor Fifty Four geeft antwoord op deze vragen, én meer.
direct bestellen


inct.easyread: Hoe ontwikkel je een bladformule?
inct.easyread: Hoe ontwikkel je een bladformule?
Prijs: € 3,99
In een bladformule worden de basiskenmerken van een magazine beschreven. Wat wil een tijdschrift overbrengen en hoe gebeurt dat? Met die vaste formule proberen tijdschriften hun specifieke doelgroep aan te spreken. In deze inct.easyread wordt besproken...
direct bestellen


inct.easyread: Dossier e-books publiceren
inct.easyread: Dossier e-books publiceren
Prijs: € 7,99
Digitaal lezen wint nog steeds aan populariteit. Daarom is het logisch om een boek (ook) digitaal uit te geven. Bij het maken publiceren en verkopen van een digitale publicatie moeten veel keuzes gemaakt worden. Wij zetten de zaken op een rij.  
direct bestellen