De soap rond VBK: verzelfstandigen Atlas Contact

Van der Pluijm mag plan maken

17-07-2017De soap rond VBK: verzelfstandigen Atlas ContactVBK geeft Mizzi van der Pluijm de mogelijkheid om te onderzoeken of Atlas Contact een zelfstandige uitgeverij kan worden. Dit is het gevolg van de bijeenkomst vorige week met de directie VBK, Van der Pluijm en een aantal auteurs van Atlas Contact.

Mizzi van der Pluijm: "Ik ben blij dat ik de kans krijg om een plan te maken. Ik hoop daardoor de schrijvers en medewerkers van Atlas Contact in de toekomst een goed perspectief te kunnen bieden."
VBK-directeur Wiet de Bruijn: "VBK heeft als uitgever een 120 jaar oude literaire traditie en zal die voortzetten. Voor de specifieke situatie van Atlas Contact zijn wij bereid om de uitkomsten van een te maken plan serieus in overweging te nemen".
De schrijverscommissie, bestaande uit Maarten Asscher, Hanna Bervoets, Michael Bijnens, Jutta Chorus, Geert Mak, Lieke Marsman, Nelleke Noordervliet, zijn blij met deze ontwikkeling en zijn positief over de constructive houding van VBK in dit geschil.

Chris Herschdorfer heeft gedurende de komende periode de dagelijkse leiding over Atlas Contact. Business Contact, de uitgever van onder meer managementboeken en vakliteratuur en onderdeel van Atlas Contact, blijft in dit verhaal buiten beschouwing.


Reageren