TMG verkoopt Keesing aan investeringsmaatschappij

Opbrengst gebruikt om bankenschuld af te lossen

19-07-2017Nieuwsmedia | PublieksmediaTMG verkoopt Keesing aan investeringsmaatschappijTMG maakt bekend dat de aandelen Keesing Media Group  worden verkocht aan een samen met Ergon Capital Partners III  te vormen partnership.

De hierbij overeengekomen waardering voor 100% van de onderneming Keesing bedraagt EUR 150 miljoen. TMG neemt in het nieuwe partnership een belang van 30%. De transactie is onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders van TMG en het advies van de medezeggenschapsraden van TMG en wordt naar verwachting in de komende twee maanden afgerond.

Keesing heeft de afgelopen jaren binnen TMG een sterke groei in omzet en winstgevendheid doorgemaakt. Naar het oordeel van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van TMG stelt een verkoop Keesing beter in staat haar marktpositie te vergroten en een snellere internationale groei te realiseren. Met Ergon heeft TMG de juiste partner gevonden om die doelen te realiseren.

Ergon is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die actief is in de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje met een wereldwijd netwerk dat kan worden ingezet voor de verdere expansie van Europese puzzelmarktleider Keesing. De investeringsfilosofie van Ergon is gericht op lange termijn waarde creatie, in nauwe samenwerking met het management van de bedrijven waarin het investeert. Ergon ziet voor Keesing unieke kansen om de ontwikkeling van Keesing verder te stimuleren en structurele groei te realiseren. Investeringen in een buy and build strategie, digitalisering van producten en uitbreiding van distributiekanalen maken deel uit van de plannen om de marktpositie te vergroten en de internationale expansie te versnellen.

In het beoogde partnership neemt TMG een belang van 30% in het aandelenkapitaal van Keesing. TMG heeft afspraken gemaakt over haar positie als minderheidsaandeelhouder en blijft bovendien met een zetel in de Raad van Commissarissen van Keesing nauw betrokken bij de onderneming. TMG heeft veel vertrouwen in de voor de toekomst uiteengezette strategie en ziet ook in de nieuwe situatie mogelijkheden tot samenwerking tussen de eigen merken en de merken van Keesing.

De netto kasstroom uit de transactie wordt aangewend om de kredietfaciliteiten bij de banken volledig af te lossen. Tevens biedt het ruimte voor de financiering van de bedrijfsvoering en de toekomstplannen voor de kernactiviteiten en merken van TMG.Het besluit tot verkoop van Keesing wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders van TMG. Hiertoe wordt een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeengeroepen

Download artikel
Reageren


Producten
inct.easyread: Sociale media voor uitgevers
inct.easyread: Sociale media voor uitgevers
Prijs: € 7,99
Welke sociale media zijn er, wat is hun nut voor uitgevers en hoe werk je ermee? Sociale media zijn overal. Voor sommige mensen zijn ze zelfs de belangrijkste of enige toegangspoort naar het internet. Je kunt de sociale media op verschillende manieren...
direct bestellen


inct.easyread: Dossier e-books publiceren
inct.easyread: Dossier e-books publiceren
Prijs: € 7,99
Digitaal lezen wint nog steeds aan populariteit. Daarom is het logisch om een boek (ook) digitaal uit te geven. Bij het maken publiceren en verkopen van een digitale publicatie moeten veel keuzes gemaakt worden. Wij zetten de zaken op een rij.  
direct bestellen


inct.easyread: Uitgeven in eigen beheer
inct.easyread: Uitgeven in eigen beheer
Prijs: € 4,99
Uitgevers kunnen zo maar een prachtboek over het hoofd zien. En een auteur die zelf uitgeeft houdt meer over. Selfpublishing is populair, maar succesvol uitgeven is niet eenvoudig. Om een (e-)boek uit te geven heb je inderdaad niet meer per se een...
direct bestellen