Belasting op data, blockchain en deeleconomie?

Scheefgroei belastingdruk oude en nieuwe economie dreigt

07-09-2017Educatieve media | Nieuwsmedia | Publieksmedia | VakmediaBelasting op data, blockchain en deeleconomie?Waar geld verdiend wordt, kijkt de fiscus mee. Daarom stelt een fiscalist van het ministerie van Financiën voor om te onderzoeken of en hoe er belasting geheven kan worden op het verzamelen en gebruiken van data, het inzetten van robots, de deeleconomie en de blockchain.

Al deze nieuwe technieken zorgen er immers voor dat bestaande belastingheffingen op onder meer arbeid en kapitaal afnemen. Computers doen het werk sneller en efficiënter, maar ze hebben geen burgerservicenummer. De regering moet nu de mogelijkheden en de wenselijkheid van belastingheffing onderzoeken om te voorkomen in de toekomst de belastingdruk vooral in de traditionele sectoren komt te liggen.
 
Lees het hele artikel bij De Financiële Telegraaf.
 

Download artikel
Reageren