PwC somber over uitgeverijbranche

Weinig optimisme in Media and Entertainment Monitor

27-09-2017Educatieve media | Nieuwsmedia | Publieksmedia | VakmediaPwC somber over uitgeverijbranchePricewaterhouseCoopers heeft weer de jaarlijkse Media and Entertainment Monitor voor Nederland uitgebracht. Hoewel de verwachtingen voor de hele mediasector positief zijn, is het beeld voor uitgeverijbedrijven gemengd. De ernstigste crisisjaren liggen weliswaar achter ons, maar de trend is voor publiekstijdschriften en nieuwsmedia niet omgeslagen. En dat zal volgens PwC de komende jaren ook niet gebeuren. De boekensector en de educatieve uitgeverij kunnen wel op een klein plusje rekenen.

Publiekstijdschriften

Tijdschriften hebben al jaren zwaar te lijden onder de opkomst van digitale alternatieven. Veel titels hebben daarop ingespeeld door zelf digitale producten te maken, maar de inkomsten daarvan wegen nog niet op tegen de krimp in papieren markt (hoewel ze wel groeien). Over de hele linie blijft de markt de komende jaren met ongeveer drie procent krimpen, volgens PwC. Door meer en betere inzet van data zouden uitgevers tegenwicht kunnen bieden aan deze ontwikkeling. 

Boeken

De Nederlandse boekenmarkt groeit sinds 2014 weer een beetje en zal ook komende jaren blijven groeien. Die groei bedraagt voor print ongeveer een procent per jaar. Bij digitale boeken is de groei iets groter, zo’n drie à vier procent, maar dat is over een veel kleiner volume. In totaal verwacht PwC een jaarlijkse omzetgroei van 1,7% voor de komende vier jaar. De digitale ontwikkelingen gaan in deze sector niet snel. Vooral door het uitlenen van e-books via de bibliotheken niet van harte te omarmen heeft de sector een grote kans om nieuwe lezers te werven gemist, vindt PwC.

Nieuwsmedia

De daling in omzet in de krantenbranche blijft de komende jaren nog wel even doorgaan: sterker nog, toto 2020 is de krimp zo’n twee à drie procent per jaar, daarna meer dan vier. Tegenover de krimp bij papier staat weliswaar een groei in digitaal, maar dat is niet voldoende om over de hele linie in de zwarte cijfers terecht te komen.
Video biedt volgens PwC mogelijkheden om het nieuws op een andere manier naar het publiek te brengen. Dat zou op den duur voor extra inkosten kunnen zorgen, maar de krimp op de korte termijn niet kunnen keren.

Educatief

De enige sector die zich de afgelopen jaren een beetje aan de algehele malaise heeft weten te onttrekken is de educatieve. En ook die trend zich volgens PwC door. De komende jaren wordt een groei van gemiddeld 0,7% verwacht. Daarbij zal een duidelijke verschuiving optreden van papier naar digitaal. Interactief materiaal heeft betere perspectieven dan gedigitaliseerd statisch (print)materiaal.
 
De volledige Media and Entertainment Outlook voor Nederland is te downloaden bij PwC.
 

Download artikel
Reageren


Producten
inct.easyread: Tijdschriftmarketing
inct.easyread: Tijdschriftmarketing
Prijs: € 4,99
Hoe bereik je de lezer met je tijdschrift? En hoe bind je hem of haar? Zijn er naast losse verkoop, abonnementen en advertenties nog meer inkomstenbronnen? Femke Leemeijer van Kantoor Fifty Four geeft antwoord op deze vragen, én meer.
direct bestellen


inct.easyread: Sociale media voor uitgevers
inct.easyread: Sociale media voor uitgevers
Prijs: € 7,99
Welke sociale media zijn er, wat is hun nut voor uitgevers en hoe werk je ermee? Sociale media zijn overal. Voor sommige mensen zijn ze zelfs de belangrijkste of enige toegangspoort naar het internet. Je kunt de sociale media op verschillende manieren...
direct bestellen


inct.easyread: Hoe ontwikkel je een bladformule?
inct.easyread: Hoe ontwikkel je een bladformule?
Prijs: € 3,99
In een bladformule worden de basiskenmerken van een magazine beschreven. Wat wil een tijdschrift overbrengen en hoe gebeurt dat? Met die vaste formule proberen tijdschriften hun specifieke doelgroep aan te spreken. In deze inct.easyread wordt besproken...
direct bestellen