​Metamorfoze bestaat 20 jaar

Project voor behoud van het papieren erfgoed

23-10-2017Educatieve media | Nieuwsmedia | Publieksmedia | Vakmedia​Metamorfoze bestaat 20 jaarMetamorfoze, het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed dat is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek, bestaat twintig jaar. 

Dankzij Metamorfoze zijn meer dan 125 miljoen pagina’s Nederlands papieren erfgoed geconserveerd. De eerste tien jaar op microfilm, daarna is men overgegaan op digitaliseren. 

De geschiedenis: het begin van Metamorfoze
Begin jaren negentig van de vorige eeuw bleek uit inventarisaties dat papieren erfgoed in Nederlandse bibliotheken direct bedreigd werd, en dan met name papier uit de periode 1840-1950. Dat bleek erg gevoelig voor verzuring. Op 13 mei 1997 ging het programma van start onder de naam Metamorfoze, het Nationaal Programma voor Conservering van Bibliotheekmateriaal. De strijd tegen het (autonome) verval van papieren documenten in bibliotheken was begonnen.
Metamorfoze richtte zich in het begin op een kerncollectie van 580.000 boeken, 5.000 krantentitels, 18.000 tijdschrifttitels en 1.000.000 bladen handschriftmateriaal. Er kwamen vervolgtrajecten voor meer materiaal en voor andere collecties van cultureel en internationaal belang.

Samenwerking met het Geheugen van Nederland
In 2001 kon Metamorfoze dankzij nieuwe financiering door het Ministerie van OC&W het programma verbreden door samen te werken met het Geheugen van Nederland. In totaal zijn er 25 Metamorfoze-collecties beschikbaar gekomen op de Geheugen-website, variërend van prentenboeken en schoolboekjes tot de oude toneelaffiches van de Rotterdamsche Schouwburg en de muziekhandschriften van de Nederlandse componist Alphons Diepenbrock.

Metamorfoze óók voor archieven
In 2005 zijn de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief actief gaan samenwerken om vervolgprojecten voor archieven te kunnen realiseren. Bij het conserveren van archieven kreeg Metamorfoze te maken met andere schadesoorten dan in bibliotheekcollecties. In archieven is niet de verzuring van het papier de grootste bedreiging, maar is het vooral inktvraat en kopervraat dat de geschreven documenten aantast.

Hofleverancier voor landelijke website Delpher
Metamorfoze zorgt tegenwoordig samen met de Koninklijke Bibliotheek voor het digitaliseren van miljoenen pagina’s uit boeken, kranten en tijdschriften. De scans worden gratis beschikbaar gesteld op de nationale website Delpher. Het Delphertraject is zes jaar geleden gestart en heeft inmiddels ruim 33 miljoen pagina’s opgeleverd. Die zijn’ afkomstig van ruim vijftig verschillende erfgoedinstellingen.

Metamorfoze is nog niet klaar. Aan de hand van nieuwe inventarisaties voor boeken, kranten en tijdschriften uit de periode 1840-1960 en een overzicht van grote archieven van nationale betekenis, is er een werklijst opgesteld voor de komende jaren. Samen met de KB en Nederlandse erfgoedinstellingen zorgt Metamorfoze voor het verder conserveren en digitaliseren van het Nederlandse papieren erfgoed.

Feest
Om het 20-jarig bestaan te vieren is er op 7 november a.s. een feestelijke bijeenkomst in LantarenVenster in Rotterdam. 

Download artikel
Reageren