Onrust bij Atlas Contact houdt aan

Brief uitgeverij valt verkeerd bij auteurs

10-11-2017Onrust bij Atlas Contact houdt aanDe vraag of Atlas Contact binnen VBK blijft mag dan beantwoord zijn (ja), dat wil nog niet zeggen dat de rust is weergekeerd. De uitgeverij heeft geprobeerd om de auteurs in een brief gerust te stellen, maar volgens hen is het achterliggende probleem niet opgelost. Ook in de nieuwe zetting is er te weinig aandacht voor de specifieke dynamiek die binnen een literaire uitgevrij heerst.
 
Mizzie van der Pluijm, die Atlas Concern uit het concern wilde kopen maar daar niet in slaagde, vergelijkt in NRC de brief net de communiqués van de woordvoerder van Saddam Hoessein vlak voor de val van Bagdad ‘die blijft roepen dat er niets aan de hand is terwijl de gordijnen wapperen door Amerikaanse luchtbeschietingen’.
 
Een van de problemen die volgens de auteurs nog steeds spelen is dat BookChoice een te groot belang heeft en dat de vertegenwoordigers daarvan vooral affiniteit met geld en ict hebben en niet met literatuur. Daarnaast worden er veel besluiten genomen zonder dat de auteurs daarover geconsulteerd worden, terwijl de statuten dat overleg wel voorschrijven.

Download artikel
Reageren