NBD Biblion en CPNB hernieuwen samenwerking

Focus op het bedienen en ontzorgen van bibliotheken

11-01-2018PublieksmediaNBD Biblion en CPNB hernieuwen samenwerkingNBD Biblion en CPNB gaan in 2018 een nieuwe vorm van partnerschap aan. De focus van de financiële ondersteuning van NBD Biblion aan de CPNB is gericht op het optimaal bedienen en ontzorgen van de bibliotheken. Door de gezamenlijk gestructureerde jaarplanning en het vooraf bepalen van de thema’s krijgt NBD Biblion ruim de tijd om haar dienstenpakket samen te stellen en aan te bieden aan de bibliotheken.

NBD Biblion heeft CPNB eerder ondersteund. Twee jaar geleden is die ondersteuning vanwege moverende redenen afgebouwd. In de daaropvolgende tijd is er gekeken of en hoe de samenwerking verder afgebouwd moest worden of juist uitgebreid. Er is onderzoek gedaan naar effectiviteit, kostenefficiëntie, versterking imago en bereik. Het enorme campagnebereik en netwerk van de CPNB in voor NBD Biblion belangrijke kanalen en het doel en de missie van NBD Biblion blijken buitengemeen goed bij elkaar te passen. Om die reden is de afgelopen periode hard gewerkt aan een hernieuwd partnership dat voor alle partijen het beste naar boven haalt.
 
NBD Biblion focust in de sponsoring op drie campagnes zijnde de grootste bibliotheekcampagnes van Nederland; Nederland Leest, Literatour en de Nederlandse Kinderjury. Binnen de drie campagnes die NBD Biblion sponsort zal zij duidelijk haar toegevoegde waarde voor de bibliotheken laten zien door de bibliotheken daadwerkelijk te ondersteunen in de uitoefening van hun kernfuncties. De nieuwe samenwerking is in eerste  instantie voor drie jaar. Deze tijd is nodig om te kunnen bouwen aan de beste toegevoegde waarde voor het bibliotheekveld en om goed de effecten en toegevoegde waarde te kunnen meten.

Download artikel
Reageren


Producten
inct.easyread: Sociale media voor uitgevers
inct.easyread: Sociale media voor uitgevers
Prijs: € 7,99
Welke sociale media zijn er, wat is hun nut voor uitgevers en hoe werk je ermee? Sociale media zijn overal. Voor sommige mensen zijn ze zelfs de belangrijkste of enige toegangspoort naar het internet. Je kunt de sociale media op verschillende manieren...
direct bestellen


inct.easyread: Hoe ontwikkel je een bladformule?
inct.easyread: Hoe ontwikkel je een bladformule?
Prijs: € 3,99
In een bladformule worden de basiskenmerken van een magazine beschreven. Wat wil een tijdschrift overbrengen en hoe gebeurt dat? Met die vaste formule proberen tijdschriften hun specifieke doelgroep aan te spreken. In deze inct.easyread wordt besproken...
direct bestellen


inct.easyread: Tijdschriftmarketing
inct.easyread: Tijdschriftmarketing
Prijs: € 4,99
Hoe bereik je de lezer met je tijdschrift? En hoe bind je hem of haar? Zijn er naast losse verkoop, abonnementen en advertenties nog meer inkomstenbronnen? Femke Leemeijer van Kantoor Fifty Four geeft antwoord op deze vragen, én meer.
direct bestellen