Online reclame rond kwaliteitscontent beklijft beter

Umfeld advertentie is van cruciaal belang

16-02-2018Nieuwsmedia | Publieksmedia | VakmediaOnline reclame rond kwaliteitscontent beklijft beterEen nieuw Brits onderzoek heeft vastgesteld dat het menselijk brein effectiever reageert op advertenties in een premium omgeving. De reclame-uitingen worden langer bekeken, beter verwerkt en zorgen voor meer betrokkenheid.

Bij het onderzoek van Newsworks en AOP is gebruik gemaakt van neuroscience. De neurowetenschappers gingen op zoek naar de relatie tussen de kwaliteit van online media en de werking van reclame. In het onderzoek is de hersenreactie gemeten op identieke advertenties binnen verschillende typen sites.

Linker en rechter hersenhelft
De uitkomsten tonen dat reclame rond kwaliteitscontent de linker hersenhelft meer weet te activeren. De impact is 42% sterker dan bij advertenties op de social platforms. Die activatie is gunstig voor de boodschap-overdracht want de linkerhelft van het brein zorgt voor de verwerking van woorden en details.
De verschillen bij de rechter hersenhelft, waar de emotionele verwerking plaatsvindt, lopen minder uiteen. Toch leiden advertenties op premiumsites ook in dit hersengebied tot een sterkere reactie (+ 9 procent).Bevindingen
De resultaten tonen aan dat advertenties rond kwaliteitscontent langer worden bekeken (+ 17%) en meer betrokkenheid genereren (+ 29%). Advertenties in een premium context roepen ook sterkere, positievere emoties op.
Het umfeld van de advertentie blijkt dus van cruciaal belang. Kwaliteitsmedia en social platforms vullen elkaar aan. Sociale netwerken zorgen voor een algemene merkimpressie, terwijl premiumsites detaillering en persoonlijke relevantie oproepen, wat leidt tot betere geheugenverwerking.

Opdrachtgever Newsworks over het onderzoek: “We wisten al dat context belangrijk was voor de prestaties van digitale advertenties. Nu weten we dat het brein reclame op uiteenlopende websites anders verwerkt. Als adverteerders hun merken voor langere tijd willen versterken, bieden kwaliteitsmedia waardevolle context.”
Association for Online Publishing (AOP): “De studie helpt ons om verschillen te begrijpen en biedt richtlijnen voor campagnes op premium websites en social platforms.”

Methode
De invloed van het umfeld is met conventioneel onderzoek moeilijk te beoordelen. Mensen zijn zich eenvoudigweg niet bewust zijn hun percepties. In deze studie werd Steady State Topography (SST) gebruikt, een techniek die hersenactiviteit meet om cognitieve en reclame-effecten te bepalen.
139 proefpersonen namen deel, in de leeftijd van 18-60 jaar. Tijdens het experiment werden de individuele hersenreacties gemeten en het gedrag met videocamera’s vastgelegd.

Bron:  NDP Nieuwsmedia

Download artikel
Reageren


Producten
inct.easyread: Tijdschriftmarketing
inct.easyread: Tijdschriftmarketing
Prijs: € 4,99
Hoe bereik je de lezer met je tijdschrift? En hoe bind je hem of haar? Zijn er naast losse verkoop, abonnementen en advertenties nog meer inkomstenbronnen? Femke Leemeijer van Kantoor Fifty Four geeft antwoord op deze vragen, én meer.
direct bestellen


inct.easyread: Sociale media voor uitgevers
inct.easyread: Sociale media voor uitgevers
Prijs: € 7,99
Welke sociale media zijn er, wat is hun nut voor uitgevers en hoe werk je ermee? Sociale media zijn overal. Voor sommige mensen zijn ze zelfs de belangrijkste of enige toegangspoort naar het internet. Je kunt de sociale media op verschillende manieren...
direct bestellen


inct.easyread: Hoe ontwikkel je een bladformule?
inct.easyread: Hoe ontwikkel je een bladformule?
Prijs: € 3,99
In een bladformule worden de basiskenmerken van een magazine beschreven. Wat wil een tijdschrift overbrengen en hoe gebeurt dat? Met die vaste formule proberen tijdschriften hun specifieke doelgroep aan te spreken. In deze inct.easyread wordt besproken...
direct bestellen