Uitleveren digitaal leermateriaal komend jaar soepeler

Verbeterde samenwerking tussen scholen en leveranciers

20-02-2018Educatieve mediaUitleveren digitaal leermateriaal komend jaar soepelerEdu-K, het samenwerkingsverband van distributeurs, uitgeverijen, softwareleveranciers en scholen, heeft KPMG laten onderzoeken hoe de levering van digitaal leermateriaal in het voortgezet onderwijs en mbo verbeterd kan worden. De aanbevelingen zijn overgenomen door alle betrokken partijen, waardoor de start van schooljaar 2018-2019 zonder grote problemen moet verlopen.
 
“Een van maatregelen die we direct genomen hebben is het aanstellen van een zogenoemde ‘ketenregisseur’” vertelt Pieter Hendrikse, voorzitter van Edu-K. “Deze ketenregisseur houdt zicht op alle wijzigingen die worden doorgevoerd en zorgt voor een goede afstemming tussen betrokken partijen over die wijzigingen. Hij staat boven de partijen en zal hen aansporen te doen wat nodig is om de start van het nieuwe schooljaar goed te laten verlopen.” Hiermee volgt Edu-K een belangrijke aanbeveling uit het rapport op. Daarnaast wordt er uitgebreider getest, helder en tijdig gecommuniceerd, wordt een goede ondersteuning geregeld voor scholen, zowel in de voorbereiding als wanneer er onverhoopt toch iets misgaat.

Lessen voor komend schooljaar

Er ging veel mis met digitaal leermateriaal bij de start van dit schooljaar. Het duurde soms weken voordat leerlingen bij hun leermiddelen konden. Om te voorkomen dat aankomend schooljaar opnieuw grote problemen ontstaan, moet de afstemming tussen de partijen beter. Ook moet er een goed vangnet komen om storingen op te vangen en problemen snel op te lossen. Edu-K omarmt de aanbevelingen uit het KPMG-rapport. Veel van de verbeterpunten uit de evaluatie zijn al door de betrokken partijen doorgevoerd, en ook de overige aanbevelingen worden in gang gezet.

Te veel aanpassingen

Om het sterk groeiende gebruik van digitale leermiddelen in het onderwijs mogelijk te maken, passen leveranciers hun systemen voortdurend aan. Hiermee vergroten ze de betrouwbaarheid en veiligheid van die systemen, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. Zo is het voor leerlingen nu eenvoudiger lesmateriaal te bestellen en in te loggen met hun schoolaccount. Ook is het aantal leerlinggegevens waarover uitgevers en distributeurs beschikken teruggebracht.
 
Vorig jaar was het aantal gelijktijdige aanpassingen in de systemen zo groot, dat dit tot allerlei problemen leidde, zo blijkt uit de evaluatie van KPMG. Leveranciers realiseerden zich te laat dat bepaalde aanpassingen tot extra werk zouden leiden voor scholen en andere leveranciers. Ook was een aantal aanpassingen niet op tijd gereed waardoor testen onvoldoende hebben gefunctioneerd. Partijen bleken bovendien onvoldoende in staat om ontstane problemen snel op te lossen, mede veroorzaakt door een gebrek aan regie. Daarnaast schoot de communicatie richting scholen tekort, zowel over de rol die scholen vooraf zelf kunnen spelen om het proces goed te laten verlopen, als over de storingen zelf, nadat die waren opgetreden.
 
Pieter Hendrikse: “Met een strakke regie, goede planning en heldere communicatie, doen we er alles aan om de start van het schooljaar 2018-2019 voor alle leerlingen en scholen zonder noemenswaardige problemen te laten verlopen.”

Download artikel
Reageren


Producten
inct.easyread: Sociale media voor uitgevers
inct.easyread: Sociale media voor uitgevers
Prijs: € 7,99
Welke sociale media zijn er, wat is hun nut voor uitgevers en hoe werk je ermee? Sociale media zijn overal. Voor sommige mensen zijn ze zelfs de belangrijkste of enige toegangspoort naar het internet. Je kunt de sociale media op verschillende manieren...
direct bestellen


inct.easyread: Hoe ontwikkel je een bladformule?
inct.easyread: Hoe ontwikkel je een bladformule?
Prijs: € 3,99
In een bladformule worden de basiskenmerken van een magazine beschreven. Wat wil een tijdschrift overbrengen en hoe gebeurt dat? Met die vaste formule proberen tijdschriften hun specifieke doelgroep aan te spreken. In deze inct.easyread wordt besproken...
direct bestellen


inct.easyread: Tijdschriftmarketing
inct.easyread: Tijdschriftmarketing
Prijs: € 4,99
Hoe bereik je de lezer met je tijdschrift? En hoe bind je hem of haar? Zijn er naast losse verkoop, abonnementen en advertenties nog meer inkomstenbronnen? Femke Leemeijer van Kantoor Fifty Four geeft antwoord op deze vragen, én meer.
direct bestellen