Scherper toezicht op inzet freelancers

Wet DBA in werking per 2020

15-06-2018Scherper toezicht op inzet freelancers De Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties), die onder meer de oude VAR-regeling moet vervangen, moet herschreven worden en die klus is nog niet af. Daarom heft Minister Koolmees in zijn Kamerbrief roadmap vervanging DBA van februari 2018 aankondigd dat het kabinet ernaar streeft de nieuwe wet per 2020 in te laten gaan. Dat betekent de coulante handhaving van de huidige Wet DBA verder is verlengd tot 1 januari 2020.

Die coulante handhaving houdt in dat alleen de ergste uitwassen op het gebied van schijnconstructies vervolg worden. Met ingang van 1 juli 2018 wordt het toezicht door de Belastingdienst wel verder aangescherpt en kan de Belastingdienst in alle gevallen van kwaadwillendheid naheffen en boetes opleggen. Kwaadwillendheid kan worden aangetoond als sprake is van:
  • een (fictieve) dienstbetrekking;
  • evidente schijnzelfstandigheid;
  • opzettelijke schijnzelfstandigheid.
De Belastingdienst moet de aanwezigheid van alle drie criteria bewijzen om te kunnen handhaven. Als gebruik wordt gemaakt van een modelovereenkomst, is het risico dat de Belastingdienst kan naheffen en boetes opleggen tot het minimale beperkt. Daarom wordt geadviseerd om de door de Mediafederatie (voorheen het Nederlands Uitgeversverbond) opgestelde en goedgekeurde modelovereenkomsten te blijven gebruiken bij het werken met freelancers.

Bron: Mediaferderatie

Download artikel
Reageren


Producten
inct.easyread: Sociale media voor uitgevers
inct.easyread: Sociale media voor uitgevers
Prijs: € 7,99
Welke sociale media zijn er, wat is hun nut voor uitgevers en hoe werk je ermee? Sociale media zijn overal. Voor sommige mensen zijn ze zelfs de belangrijkste of enige toegangspoort naar het internet. Je kunt de sociale media op verschillende manieren...
direct bestellen


inct.easyread: Hoe ontwikkel je een bladformule?
inct.easyread: Hoe ontwikkel je een bladformule?
Prijs: € 3,99
In een bladformule worden de basiskenmerken van een magazine beschreven. Wat wil een tijdschrift overbrengen en hoe gebeurt dat? Met die vaste formule proberen tijdschriften hun specifieke doelgroep aan te spreken. In deze inct.easyread wordt besproken...
direct bestellen


inct.easyread: Tijdschriftmarketing
inct.easyread: Tijdschriftmarketing
Prijs: € 4,99
Hoe bereik je de lezer met je tijdschrift? En hoe bind je hem of haar? Zijn er naast losse verkoop, abonnementen en advertenties nog meer inkomstenbronnen? Femke Leemeijer van Kantoor Fifty Four geeft antwoord op deze vragen, én meer.
direct bestellen