Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten krijgt 1 miljoen euro

Ondersteuning onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

25-06-2018NieuwsmediaFonds Bijzondere Journalistieke Projecten krijgt 1 miljoen euroHet Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Fonds BJP) stelt per 15 juli een nieuwe Regeling Onderzoeksjournalistiek open. Er komt één miljoen euro beschikbaar om goede, onafhankelijke onderzoeksjournalistiek te ondersteunen, zo maakte minister Slob bekend.

Dit bedrag komt uit het budget van vijf miljoen euro per jaar dat in het regeerakkoord is gereserveerd voor de structurele versterking van de onderzoeksjournalistiek. Vooralsnog betreft het een pilotproject voor de duur van één jaar.
Net als bij de bestaande subsidietoekenning honoreert het Fonds BJP in de nieuwe regeling aanvragen van journalisten die werken aan tijdrovende en diepgravende projecten. De toekenning spitst zich toe op onderzoeksjournalistieke projecten en wordt platform-onafhankelijk. Dat betekent dat journalisten subsidies kunnen aanvragen voor tekst-, beeld- en multimediale publicaties.
 
Directeur Jessica Swinkels van het Fonds BJP is verheugd over het extra geld van het kabinet: 'Zonder steun is goede onderzoeksjournalistiek nauwelijks nog mogelijk. Journalisten moeten onafhankelijk kunnen opereren en tijd krijgen om verhalen uit te spitten.'
 
Het Fonds BJP reserveert een deel van het nieuwe budget voor publicaties die tot stand komen in samenwerking met regionale en lokale nieuwsplatforms. Daarnaast onderzoekt het fonds de mogelijkheden om jong talent in staat te stellen zich te ontwikkelen als onderzoeksjournalist.
 
Om de nieuwe Regeling Onderzoeksjournalistiek in goede banen te leiden is Henk Bas aangesteld als projectleider. Hij is verbonden aan de master Journalistiek en Media van de Universiteit van Amsterdam. Het Fonds BJP zal meerdere subsidierondes per jaar openstellen om de actualiteit van de aanvragen te kunnen garanderen.
Uit het budget van 5 miljoen geeft minister Slob (Media), naast één miljoen aan het Fonds BJP drie miljoen euro toe aan het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Zo maakte hij vrijdag bekend. Waar het Fonds BJP individuele journalisten steunt, richt het Stimuleringsfonds zich op de journalistieke infrastructuur. Voor beide fondsen is sprake van een pilot voor een jaar, zodat ervaring kan worden opgedaan met deze nieuwe regeling.

Download artikel
Reageren


Producten
inct.easyread: Sociale media voor uitgevers
inct.easyread: Sociale media voor uitgevers
Prijs: € 7,99
Welke sociale media zijn er, wat is hun nut voor uitgevers en hoe werk je ermee? Sociale media zijn overal. Voor sommige mensen zijn ze zelfs de belangrijkste of enige toegangspoort naar het internet. Je kunt de sociale media op verschillende manieren...
direct bestellen


inct.easyread: Uitgeven in eigen beheer
inct.easyread: Uitgeven in eigen beheer
Prijs: € 4,99
Uitgevers kunnen zo maar een prachtboek over het hoofd zien. En een auteur die zelf uitgeeft houdt meer over. Selfpublishing is populair, maar succesvol uitgeven is niet eenvoudig. Om een (e-)boek uit te geven heb je inderdaad niet meer per se een...
direct bestellen


inct.easyread: Hoe ontwikkel je een bladformule?
inct.easyread: Hoe ontwikkel je een bladformule?
Prijs: € 3,99
In een bladformule worden de basiskenmerken van een magazine beschreven. Wat wil een tijdschrift overbrengen en hoe gebeurt dat? Met die vaste formule proberen tijdschriften hun specifieke doelgroep aan te spreken. In deze inct.easyread wordt besproken...
direct bestellen