Prinsjesdag 2018: meer geld voor online bibliotheek

E-books beter beschikbaar en extra geld voor vergoeding

19-09-2018PublieksmediaPrinsjesdag 2018: meer geld voor online bibliotheekIn de Rijksbegroting 2019 en volgende jaren maakt minister van Engelshoven extra geld vrij om e-books nog beter beschikbaar te maken voor gebruikers van openbare bibliotheken via de Online Bibliotheek.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wendt het extra geld voor e-books aan om auteurs en uitgevers een betere vergoeding te geven voor elke uitgeleend e-book. Voor bibliotheken en hun gebruikers betekent het dat er meer titels beschikbaar komen en dat het aanbod van de Online Bibliotheek nog actueler wordt. 

De extra vergoeding voor de rechthebbenden wordt in 2020 1,75 miljoen euro en daarna omhoog gebracht tot 2 miljoen euro per jaar in de periode 2021 - 2023. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het jaarlijkse inkoop voor het basispakket e-content dat de Koninklijke Bibliotheek (KB) in het kader van de Wsob ontvangt.
Bereikbaarheid openbare bibliotheek in regio

De minister maakt ook extra geld vrij voor versterking van het bibliotheeknetwerk. In de Tweede Kamer werd eind 2017 de motie Asscher met algemene stemmen aangenomen. Met deze motie roept de Tweede Kamer de regering op de zwakke bibliotheken te versterken. Hiervoor wordt in de periode 2019 - 2021 driemaal 1 miljoen euro ingezet.

Download artikel
Reageren


Producten
inct.easyread: Uitgeven in eigen beheer
inct.easyread: Uitgeven in eigen beheer
Prijs: € 4,99
Uitgevers kunnen zo maar een prachtboek over het hoofd zien. En een auteur die zelf uitgeeft houdt meer over. Selfpublishing is populair, maar succesvol uitgeven is niet eenvoudig. Om een (e-)boek uit te geven heb je inderdaad niet meer per se een...
direct bestellen


inct.easyread: Dossier e-books publiceren
inct.easyread: Dossier e-books publiceren
Prijs: € 7,99
Digitaal lezen wint nog steeds aan populariteit. Daarom is het logisch om een boek (ook) digitaal uit te geven. Bij het maken publiceren en verkopen van een digitale publicatie moeten veel keuzes gemaakt worden. Wij zetten de zaken op een rij.  
direct bestellen


inct.easyread: Sociale media voor uitgevers
inct.easyread: Sociale media voor uitgevers
Prijs: € 7,99
Welke sociale media zijn er, wat is hun nut voor uitgevers en hoe werk je ermee? Sociale media zijn overal. Voor sommige mensen zijn ze zelfs de belangrijkste of enige toegangspoort naar het internet. Je kunt de sociale media op verschillende manieren...
direct bestellen