Gebruik digitale bibliotheek toegenomen

58% stijging in twee jaar

23-11-2018Educatieve media | Nieuwsmedia | Publieksmedia | VakmediaGebruik digitale bibliotheek toegenomenDe landelijke digitale openbare bibliotheek heeft in 2017 in totaal 6,4 miljoen digitale producten uitgeleend. Dit is een toename van 58 procent ten opzichte van 2015. Het aantal uitgeleende e-books steeg in twee jaar tijd met 41 procent tot 5,4 miljoen. Het aantal actieve digitale gebruikersaccounts is tegelijkertijd met 144 procent gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van de Koninklijke Bibliotheek en het CBS.

Het aantal actieve gebruikersaccounts bij de landelijke digitale openbare bibliotheek was in 2017 met ongeveer 602 duizend bijna twee en een half keer zo hoog als in 2015. Verreweg de meeste gebruikersaccounts (77 procent) werden gebruikt voor het lenen van e-books, zowel via de online Bibliotheek als via de VakantieBieb, gevolgd door de downloads van luisterboeken (17 procent) en cursussen (6 procent). Het aantal actieve gebruikersaccounts voor e-books groeide het laatste jaar echter bescheiden, met 7 procent. Wel werden er relatief veel nieuwe gebruikersaccounts aangemaakt om luisterboeken te kunnen downloaden en online cursussen te kunnen volgen. Deze aantallen groeiden tussen 2016 en 2017 met respectievelijk 102 procent en 285 procent.

Uitleningen e-books via online Bibliotheek verdubbeld
Van alle in 2017 uitgeleende e-books is 59 procent uitgeleend via de online Bibliotheek. In twee jaar tijd verdubbelde deze categorie van 1,6 miljoen tot 3,2 miljoen. De overige 2,2 miljoen e-books werden gedownload via de VakantieBieb. Het aantal uitleningen van fysieke boeken daalt daarentegen al sinds eind jaren tachtig. Door de toename van de uitleen van e-books stabiliseert deze ontwikkeling.
Ten opzichte van het totaal aantal fysieke uitleningen is het aandeel uitgeleende e-books nog altijd bescheiden. Wel groeit dit aandeel jaarlijks relatief sterk: in 2015 was nog 1 op de 20 uitgeleende boeken een e-book, in 2017 was dat al 1 op de 13.Groei jeugdleden
Het aantal actieve gebruikersaccounts om e-books te kunnen lenen via de online Bibliotheek (zonder VakantieBieb) nam in 2017 vergeleken met een jaar eerder licht toe, met 4 procent. Deze stijging zat vooral in het toegenomen aantal actieve jeugdaccounts. Daarvan stonden er vorig jaar 6,1 duizend meer (16 procent) geregistreerd dan in 2016. Het aantal actieve gebruikersaccounts van volwassenen nam toe met 2,9 duizend, een groei van 2 procent.
Het aantal jeugdleden van de fysieke openbare bibliotheken stijgt ook al jaren. Er kwamen vorig jaar 30 duizend jeugdleden bij ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal volwassen bibliotheekleden nam tegelijkertijd af met 40 duizend. Het totale aantal ingeschreven leden van de fysieke openbare bibliotheken bleef daarmee ongeveer gelijk.
Van de Nederlandse bevolking tot 18 jaar is 69 procent lid van een openbare bibliotheek. Van alle volwassenen is dat 10 procent.
 

Download artikel
Reageren


Producten
inct.easyread: Uitgeven in eigen beheer
inct.easyread: Uitgeven in eigen beheer
Prijs: € 4,99
Uitgevers kunnen zo maar een prachtboek over het hoofd zien. En een auteur die zelf uitgeeft houdt meer over. Selfpublishing is populair, maar succesvol uitgeven is niet eenvoudig. Om een (e-)boek uit te geven heb je inderdaad niet meer per se een...
direct bestellen


inct.easyread: Dossier e-books publiceren
inct.easyread: Dossier e-books publiceren
Prijs: € 7,99
Digitaal lezen wint nog steeds aan populariteit. Daarom is het logisch om een boek (ook) digitaal uit te geven. Bij het maken publiceren en verkopen van een digitale publicatie moeten veel keuzes gemaakt worden. Wij zetten de zaken op een rij.  
direct bestellen


inct.easyread: Hoe ontwikkel je een bladformule?
inct.easyread: Hoe ontwikkel je een bladformule?
Prijs: € 3,99
In een bladformule worden de basiskenmerken van een magazine beschreven. Wat wil een tijdschrift overbrengen en hoe gebeurt dat? Met die vaste formule proberen tijdschriften hun specifieke doelgroep aan te spreken. In deze inct.easyread wordt besproken...
direct bestellen