Het Nationale Lezersonderzoek: al bijna 10.000 lezers gaven hun mening

22-05-2013PublieksmediaHet Nationale Lezersonderzoek: al bijna 10.000 lezers gaven hun mening

Wat is een goed of slecht boek? Wanneer is een boek literatuur? En is dit objectief vast te stellen? Het zijn vragen die ons al jarenlang bezig houden. Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en de Universiteit van Amsterdam gaan dit nu onderzoeken.
Hiervoor is 'Het Nationale Lezersonderzoek' opgezet, een grootschalige enquête onder lezers van Nederlandstalige romans. Welk romans vinden zij goed en welke niet? Literatuur of juist geen literatuur?
Sinds de start van het onderzoek hebben al bijna 10.000 lezers hun mening gegeven over romans. Het doel is om zoveel mogelijk meningen van lezers te verzamelen. Die meningen worden vervolgens vergeleken met eigenschappen van de romans. Karina van Dalen-Oskam van het Huygens ING licht toe: "Uiteindelijk willen we weten of er patronen te ontdekken zijn in romans die door lezers goed, slecht, literair of juist minder literair worden gevonden. Zullen de romans van Heleen van Royen en Kluun op basis van onze metingen meer op "literatuur" lijken, of op thrillers? Zijn er auteurs die door lezers als literair bestempeld worden, maar van wie de boeken kenmerken hebben die overeenkomen met die van chicklit? En is de trilogie 'Vijftig tinten', die door menigeen grijs gelezen is, qua talige elementen met andere bestsellers vergelijkbaar zoals die van Dan Brown?"


Om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken is een ruime selectie van 400 titels meegenomen in het onderzoek. Deze lijst van 400 titels bestaat uit de meest verkochte en meest uitgeleende romans in de periode 2010-2012, aangevuld met de Boekenweekgeschenken uit die jaren. Alle boeken verschenen voor het eerst in 2007 of later. De volledige lijst staat online: http://www.hetnationalelezersonderzoek.nl/?page_id=53

Alle lezers van Nederlandstalige romans kunnen meedoen aan het onderzoek op www.hetnationalelezersonderzoek.nl. De resultaten worden in november 2013 bekend gemaakt.
Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de Engelstalige wetenschappelijke blog:  http://literaryquality.huygens.knaw.nl/

Download artikel
Reageren