Wikipedian-in-Residence gestart bij KB en Nationaal Archief

09-10-2013Educatieve media | Nieuwsmedia | Publieksmedia | VakmediaWikipedian-in-Residence gestart bij KB en Nationaal Archief

Hay Kranen is op 7 oktober begonnen om de collecties, data en expertise van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief beter zichtbaar te maken op Wikipedia. Wikipedia is met 500 miljoen unieke bezoekers per maand het meest geraadpleegde referentiewerk ter wereld. Kranen organiseert gedurende negen maanden meerdere vrij toegankelijke workshops, schrijfdagen, wedstrijden, colleges en andere evenementen.
Het is de bedoeling dat deze activiteiten resulteren in een inhoudelijke verrijking van Wikipedia: meer en betere artikelen op het gebied van Nederlandse geschiedenis, politiek, samenleving en cultuur. Iedereen met deze interesses kan aan deze activiteiten deelnemen. De eerste bijeenkomsten vinden  binnenkort plaats en worden aangekondigd op de website van de KB en het NA.


Kranen zegt hierover: "Archiefinstellingen zoals de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief hebben dezelfde doelstelling als Wikipedia: kennis toegankelijk maken voor iedereen. Het ligt daarom voor de hand om meer samen te gaan werken. Deze functie, in het hart van beide instellingen, biedt mij een geweldige kans om dat waar te gaan maken."

Samenwerking
Met dit project zetten de KB en het NA een belangrijke stap in het realiseren van de  ambitie om de grootste collectie papieren erfgoed van Nederland breed toegankelijk en herbruikbaar te maken. 

Mireille Kok, Sectorhoofd Marketing en Diensten bij de KB: “De missie van de KB is om mensen en informatie samen te brengen. Wikipedia is een sterke partner om die ambitie vorm te geven. Zowel op het gebied van open data als van toegankelijk maken van informatie zien we dat we elkaar kunnen versterken.”
Martin Berendse, Algemeen Rijksarchivaris en directeur van het Nationaal Archief :“Het is heel erg inspirerend om te zien dat ‘ons’ open materiaal zijn weg vindt naar allerlei vormen van hergebruik, zoals op Wikipedia. Dáár moet je dan dus zijn met je data.”

De KB en het NA zijn de eerste Nederlandse erfgoedinstellingen die een Wikipedian in Residence in huis hebben gehaald. Hiermee treden ze in de voetsporen van vermaarde buitenlandse instituten zoals de British Library en de US National Archives.
 

Download artikel
Reageren