Redactie en directie Holland Media Combinatie tegen over elkaar bij rechter

13-10-2015Nieuwsmedia

Uit onvrede met de re-organisatievoorstellen van de directie spande de redactieraad van Holland Media Combinatie een kort geding aan. Het diende gisteren bij de rechtbank van Alkmaar.De redactieraad van de regiobladen zoals onder meer Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad en De Gooi- en Eemlander verzetten zich tegen de plannen om iedere krant een eigen hoofdredacteur te geven die dan door de centrale directie wordt aangestuurd. Holland Media Combinatie is een dochter van TMG en de re-organisatie maakt deel uit van het grotere plan van de directie van TMG. De redactieraad vindt dat de plannen de redactionele onafhankelijk aantasten en dat ze ook in strijd zijn met het redactiestatuut. 

De vrees bestaat dat de directie door de nieuwe opzet een veel te grote invloed gaat krijgen op het redactionele beleid van de kranten. 

Op dit moment is er één hoofdredacteur voor alle kranten van HMC die ondersteund wordt door adjunct-hoofdredacteuren. Daarmee is een onafhankelijke redactie geborgd. De NVJ ondersteunt de actie die de redactie heeft ondernomen. De uistpraak van de rechter is op 26 oktober a.s.


Dwarsdenkers & Friskijkers
inct.spiratie 2015: het uitgeverscongres van Nederland

Aanmelden & meer info: www.inctspiratie.nl

 

Download artikel
Reageren