Kamer stemt tegen BTW verlaging nieuwsmedia

NPD Nieuwsmedia toch hoopvol over ontwikkelingen

16-10-2015Nieuwsmedia

SP kamerlid Jasper van Dijk diende tijdens het debat over de wijziging van de Mediawet een motie in om digitale nieuwsproducten net als gedrukte media te belasten tegen het verlaagde tarief van 6% btw. De motie werd verworpen omdat veel partijen (nog) niet tegen Europese regels willen ingaan.
De SP wilde dat Nederland hiermee het voorbeeld van onder andere Frankrijk volgt. Dat land werd eerder dit jaar echter door het Europees Hof teruggefloten.
De Tweede Kamer heeft in het afgelopen jaar uitvoerig met het kabinet van gedachten gewisseld over de mogelijkheid om op digitale nieuwsmedia hetzelfde btw-tarief te kunnen toepassen als op gedrukte journalistiek.
Om dat mogelijk te maken is echter een aanpassing van de Btw-richtlijn noodzakelijk, waar de Europese Commissie momenteel aan werkt.


Steun is opmerkelijk
Toch sprak een groot aantal fracties steun uit voor de motie van de SP. Zo stemden naast de SP onder andere het CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50PLUS voor de motie. Dat deze fracties bereid lijken de huidige Europese btw-regels te overtreden, is volgens branchevereniging NDP Nieuwsmedia opmerkelijk.

PvdA en SGP hebben eerder ook hun steun uitgesproken voor de toepassing van een verlaagd btw-tarief, maar willen dat binnen de Europese kaders regelen.
De steun van de diverse fracties voor de motie is volgens NDP opnieuw een signaal aan het adres van het kabinet om werk te maken van de toezegging om op Europees niveau de wijziging van de Btw-richtlijn te bespoedigen. Nu Nederland in het eerste halfjaar van 2016 EU-voorzitter is, heeft het kabinet daartoe zeker de kans.

Download artikel
Reageren