Online nieuwsplatform Dichtbij stopt in 4 van de 7 regio's

23-11-2015Nieuwsmedia

Holland Media Combinatie, onderdeel van Telegraaf Media Groep (TMG), kondigt vandaag aan de activiteiten van Dichtbij.nl in haar kerngebied – Noord-Holland en delen van Utrecht en Zuid Holland - te stoppen. In Noord-Brabant, Haaglanden en de Drechtsteden gaat Dichtbij wel verder. Achtergrond voor deze aanscherping is dat Dichtbij als geheel al een aantal jaren een negatieve bijdrage levert aan het resultaat en binnen het bestaande verdienmodel van Dichtbij geen mogelijkheid gezien wordt voor verbetering van het resultaat. Bovendien heeft Holland Media Combinatie ervoor gekozen om, passend bij haar strategie van focus op de hoofdmerken zoals aangegeven in februari van dit jaar, sterke en journalistieke (hyperlokale) content te publiceren op de sites en apps van onder andere eigen titels. Onder deze titels vallen bijvoorbeeld Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en De Gooi- en Eemlander.


Het nieuwe redactiesysteem waarmee binnenkort binnen TMG en Holland Media Combinatie gewerkt wordt, maakt de weg vrij voor deze strategische keuze, doordat het een geautomatiseerde verdeling van het nieuws over de verschillende kanalen mogelijk maakt. Lezers houden hierdoor toegang tot hyperlokaal nieuws, onder andere via bekende en vertrouwde titels, en adverteerders tot gericht bereik bij de voor hen relevante doelgroepen.


De uitvoering van het voorgenomen besluit bestaat in grote lijnen uit drie onderdelen:
1.De activiteiten van Dichtbij in Noord-Brabant, Haaglanden en de Drechtsteden, die een positief rendement laten zien, worden samengevoegd in één vestiging in Eindhoven.
2.Binnen het kerngebied van Holland Media Combinatie, dat wil zeggen rondom Alkmaar, Haarlem, Leiden, het Gooi, Amsterdam & Amstelveen en Almere, worden alle activiteiten van Dichtbij in het eerste kwartaal van 2016 gestaakt.
3.In Rotterdam en Utrecht worden de Dichtbij-activiteiten gestopt. Aan een nieuw hyperlokaal initiatief voor deze regio’s wordt gewerkt.

Medewerkers die boventallig worden, zullen vallen onder het Sociaal Plan van TMG dat gericht is op begeleiding van werk naar werk. Het vandaag aangekondigde voorgenomen besluit is aan de medezeggenschap voorgelegd. Na afronding van het adviestraject volgt uitvoering op zo kort mogelijke termijn. Medewerkers zijn vandaag geïnformeerd.

Download artikel
Reageren