36 arbeidsplaatsen weg bij de Telegraaf

27-11-2015Nieuwsmedia

TMG wil de redactie van dagblad de Telegraaf verkleinen van 225 naar 189 'om zich nog meer aan te passen aan het veranderende mediagedrag van de nieuwsconsument'. De belangrijkste verandering is uiteraard dat steeds minder mensen de krant kopen. TMG wil meer gaan doen in het digitale domein.In de nieuwe redactionele organisatie moet de redactie 24/7 alle bestaande en nieuwe distributiekanalen (onder andere digitaal en print) bedienen. De verzelfstandiging van de hoofdmerken (DFT, Vrouw, Privé, Telesport en Autovisie) gaat door: zij krijgen meer ruimte om aanvullende redactionele proposities te ontwikkelen.


Algemeen Hoofdredacteur Paul Jansen in het persbericht: “De Telegraaf slaat de weg in naar vernieuwing. Helaas zijn pijnlijke maatregelen daarbij noodzakelijk, niet alleen uit kostenoverwegingen maar ook om een kwaliteitsslag te maken. We streven ernaar een leidend nieuwsmerk te blijven, zowel in print als digitaal. De papieren krant blijft een belangrijk platform. Ook daarin wordt geïnvesteerd, zowel in oplagebehoud als kwaliteit.”

De Ondernemingsraad mag nog reageren op het voorgenomen besluit van TMG Landelijke Media. De medewerkers worden geïnformeerd over de inhoud van dit voorgenomen besluit en de bijbehorende vervolgstappen. Voor de medewerkers die boventallig worden, is er een Sociaal Plan.

Download artikel
Reageren