Noorwegen: 0% btw op digitale nieuwsmedia

04-02-2016Nieuwsmedia

Om het btw-tarief gelijk te stellen aan dat voor gedrukte nieuwsmedia, worden digitale nieuwsmedia in Noorwegen voortaan belast tegen het nultarief.Toepassing van het nultarief op digitaal nieuws in Noorwegen is toegestaan door de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA), het orgaan dat controleert of lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie regelgeving van de Europese Economische Ruimte naleeft.
Het btw-nultarief was in Noorwegen al van toepassing op gedrukte nieuwsmedia.


Omdat toepassing van het nultarief op digitale nieuwsmedia de diversiteit en pluriformiteit van de media bevordert, is de maatregel volgens de Toezichthoudende Autoriteit verenigbaar met de regels van de Europese Economische Ruimte.

Meer bij NDP Nieuwsmedia

Download artikel
Reageren