CB had goed 2017

Media doen het goed

20-04-2018PublieksmediaCB had goed 2017Logistiek dienstverlener CB heeft afgelopen jaar een winst van ruim 9 miljoen (EBIT) en een omzet van ruim 122 miljoen geboekt. In het oog springende ontwikkelingen bij CB zijn de groei in de Healthcare-markt, de verwerving van 50% van de aandelen van Printforce, de verkoop van de aandelen CB Fashion en verdergaande digitalisering waarmee CB flexibeler in kan spelen op marktontwikkelingen en klantvragen.

Positieve ontwikkeling in de sector Media

De boekensector heeft zich in 2017 goed ontwikkeld. Samen met klanten en partners heeft CB in de gehele keten stappen gezet om het traject van boekproductie tot levering aan de lezer zo duurzaam en efficiënt mogelijk in te richten. Zo biedt CB real-time managementinformatie aan klanten, bijvoorbeeld over voorraadposities en het succes per distributiekanaal. Klanten kunnen zo nog beter en sneller sturen.

In samenwerking met vervoerspartners heeft CB levertijden aan boekhandels nog verder vervroegd: het merendeel van de boekhandels wordt voor 13.00 uur beleverd. CB onderzoekt de mogelijkheid om naast boeken meer non-books te leveren aan boekhandels, zoals nu al gebeurt voor kantoorartikelen.
In 2017 heeft CB om strategische redenen afscheid genomen van zijn Groothandel voor het buitenlandse boek. CB blijft wel een rol spelen in de distributie van buitenlandse boeken. Een groeiend aantal buitenlandse uitgeverijen maakt daar inmiddels gebruik van.

Integratie met Printforce

Met het verwerven van 50% van de aandelen in digitaal printbedrijf Printforce heeft CB in 2017 de basis gelegd voor verdere groei in print. Door integratie van print- en logistieke processen sluiten CB en Printforce aan bij de wensen van uitgeverijen, retailers en consumenten in de boekensector. Digitaal printen stelt uitgevers in staat voorraad direct aan te passen aan de actuele marktvraag.

Groei in de zorgsector, afscheid van fashion

In de zorgsector heeft CB de omzet in 2017 meer dan verdubbeld door nieuwe, internationale klanten aan te trekken en de samenwerking met bestaande klanten te verdiepen. Omdat fashionlogistiek enerzijds en media- en zorglogistiek anderzijds elkaar onvoldoende bleken te versterken, heeft CB de aandelen CB Fashion verkocht.

Duurzaam vervoer

CB zet een inventief planningssysteem in om vervoersstromen zo duurzaam mogelijk te organiseren. Daar waar mogelijk bundelt CB goederenstromen. Bovendien werkt het bedrijf samen met vervoerspartners om vervoerstaken zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren en daarmee kilometers te reduceren. In 2017 is besloten een deel van het wagenpark te gaan vervangen door elektrische vrachtwagens.
 

Download artikel
Reageren


Producten
inct.easyread: Sociale media voor uitgevers
inct.easyread: Sociale media voor uitgevers
Prijs: € 7,99
Welke sociale media zijn er, wat is hun nut voor uitgevers en hoe werk je ermee? Sociale media zijn overal. Voor sommige mensen zijn ze zelfs de belangrijkste of enige toegangspoort naar het internet. Je kunt de sociale media op verschillende manieren...
direct bestellen


inct.easyread: Hoe ontwikkel je een bladformule?
inct.easyread: Hoe ontwikkel je een bladformule?
Prijs: € 3,99
In een bladformule worden de basiskenmerken van een magazine beschreven. Wat wil een tijdschrift overbrengen en hoe gebeurt dat? Met die vaste formule proberen tijdschriften hun specifieke doelgroep aan te spreken. In deze inct.easyread wordt besproken...
direct bestellen


inct.easyread: Tijdschriftmarketing
inct.easyread: Tijdschriftmarketing
Prijs: € 4,99
Hoe bereik je de lezer met je tijdschrift? En hoe bind je hem of haar? Zijn er naast losse verkoop, abonnementen en advertenties nog meer inkomstenbronnen? Femke Leemeijer van Kantoor Fifty Four geeft antwoord op deze vragen, én meer.
direct bestellen