Nieuwsmedia: 2017 was iets beter dan voorgaande jaren

Kostenbesparingen compenseren omzetdaling

16-05-2018NieuwsmediaNieuwsmedia: 2017 was iets beter dan voorgaande jarenUit het jaarverslag van NDP Nieuwsmedia blijkt dat de nieuwsmedia in 2017 weliswaar hun omzet met 2% zagen dalen, maar dat door kostenbesparingen deze daling gecompenseerd kon worden.

Over het algemeen daalde de omzet met 2% waarbij de daling in advertentieopbrengsten de grootste boosdoener was. Een kostenbesparing van gemiddeld 3% zorgt er echter voor dat 2017 over het algemeen een lichte verbetering liet zien ten opzichte van voorafgaande jaren.

Nieuwsconsumptie: Nederland telde in 2017 14,5 miljoen inwoners van dertien jaar en ouder. Dagbladen en nieuwssites bereikten in het verslagjaar 91 procent van deze groep Nederlanders. De online nieuwsconsumptie nam verder toe. Vooral het lezen van nieuws via mobiele apparaten steeg fors. Relatief veel senioren zijn in 2017 gestart met het volgen van nieuws via de smartphone.
Advertentieomzet: In 2017 daalde de advertentieomzet van de dagbladtitels en hun online platforms met 5 procent, zo blijkt uit de NDP Nieuwsmedia Ledenbenchmark. Deze daling is kleiner dan in 2016, toen de afname 9 procent bedroeg. De afname van de daling is te danken aan de stijging van de digitale advertentie-inkomsten.

Het digitale jaarverslag is hier te raadplegen

Download artikel
Reageren


Producten
inct.easyread: Sociale media voor uitgevers
inct.easyread: Sociale media voor uitgevers
Prijs: € 7,99
Welke sociale media zijn er, wat is hun nut voor uitgevers en hoe werk je ermee? Sociale media zijn overal. Voor sommige mensen zijn ze zelfs de belangrijkste of enige toegangspoort naar het internet. Je kunt de sociale media op verschillende manieren...
direct bestellen


inct.easyread: Uitgeven in eigen beheer
inct.easyread: Uitgeven in eigen beheer
Prijs: € 4,99
Uitgevers kunnen zo maar een prachtboek over het hoofd zien. En een auteur die zelf uitgeeft houdt meer over. Selfpublishing is populair, maar succesvol uitgeven is niet eenvoudig. Om een (e-)boek uit te geven heb je inderdaad niet meer per se een...
direct bestellen


inct.easyread: Hoe ontwikkel je een bladformule?
inct.easyread: Hoe ontwikkel je een bladformule?
Prijs: € 3,99
In een bladformule worden de basiskenmerken van een magazine beschreven. Wat wil een tijdschrift overbrengen en hoe gebeurt dat? Met die vaste formule proberen tijdschriften hun specifieke doelgroep aan te spreken. In deze inct.easyread wordt besproken...
direct bestellen