Geen landsgrenzen maar een taalgebied

Sterck & De Vreese bestrijkt zowel Nederland als België

04-10-2018Publieksmedia | VakmediaGeen landsgrenzen maar een taalgebied

Sterck & De Vreese is een nieuwe uitgeverij die het hele Nederlandse taalgebied wil bedienen. De uitgeverij gaat vooral non-fictieboeken uitgeven waarbij de nadruk zal liggen op cultuur en geschiedenis in de brede zin van het woord. De uitgeverij is opgericht door Katrien De Vreese en Steven Sterk die beiden een grote ervaring in het boekenvak hebben. De officiële vestiging is in Gorredijk; in Leuven en Utrecht zal tevens kantoor gehouden worden.
 
Katrien De Vreese is in 1988 als jonge historica gestart bij Davidsfonds uitgeverij. Een uitgeverij die toen nauwelijks veertig titels in fonds had. Het prachtig geïllustreerde boek over kunst en geschiedenis was haar favoriete speeltuin, maar ook boeken over filosofie, religie, natuur, mens en samenleving lagen op de uitgeeftafel. Dertig jaar en meer dan duizend titels later is het nu tijd voor een eigen imprint, een eigen uitgeefhuis.
Bornmeer – Noordboek zijn de uitgeverijen van Steven Sterk. Deze uitgeverij is de laatste jaren uitgegroeid tot een middelgrote uitgeverij van non-fictietitels. De nieuwe uitgeverij past in de ambitie om verder te groeien.
 

 

Lage Landen

De Vreese heeft zich vaak verbaasd over het gesloten perspectief van sommige Nederlandse uitgevers. Zelden of nooit wordt bij het uitdenken van boekconcepten ook de Vlaamse boekhandel en de lezers in Vlaanderen meegenomen. Men denkt te vaak en te strikt binnen de landsgrenzen. Voor Vlaamse uitgevers die zo graag een groter afzetgebied willen, zijn de Nederlandse klanten bijna niet te bereiken, want Nederlandse boekhandelaren hebben al zoveel aanbod uit eigen land. Heel zelden lukt het om een Vlaams boek ook tot een verkoopsucces in Nederland te maken.
 
Sterck & De Vreese trekken zeer bewust de kaart van de Lage Landen. De uitgeverij is in Nederland gevestigd maar heeft twee kantooradressen: Gorredijk in Friesland en Leuven in België̈. Het is een unieke constructie: een Nederlandse en een Vlaamse uitgever slaan de handen in elkaar en brengen boeken die soms alleen geschikt zijn voor Nederland, soms alleen een Vlaams publiek zullen aanspreken, maar vaak gericht zijn op lezers van de Lage Landen.
 
Sterck & De Vreese ambieert jaarlijks circa vijftig nieuwe non-fictietitels op de markt te brengen. Kunst en Geschiedenis, Samenleving en Natuur zijn de grote thema’s, in de breedste zin van het woord. Werk van eigen auteurs, maar ook vertalingen van belangwekkende titels uit het buitenland. De eerste titels verschijnen medio februari 2019.

Download artikel
Reageren


Producten
inct.easyread: Sociale media voor uitgevers
inct.easyread: Sociale media voor uitgevers
Prijs: € 7,99
Welke sociale media zijn er, wat is hun nut voor uitgevers en hoe werk je ermee? Sociale media zijn overal. Voor sommige mensen zijn ze zelfs de belangrijkste of enige toegangspoort naar het internet. Je kunt de sociale media op verschillende manieren...
direct bestellen


inct.easyread: Hoe ontwikkel je een bladformule?
inct.easyread: Hoe ontwikkel je een bladformule?
Prijs: € 3,99
In een bladformule worden de basiskenmerken van een magazine beschreven. Wat wil een tijdschrift overbrengen en hoe gebeurt dat? Met die vaste formule proberen tijdschriften hun specifieke doelgroep aan te spreken. In deze inct.easyread wordt besproken...
direct bestellen


inct.easyread: Tijdschriftmarketing
inct.easyread: Tijdschriftmarketing
Prijs: € 4,99
Hoe bereik je de lezer met je tijdschrift? En hoe bind je hem of haar? Zijn er naast losse verkoop, abonnementen en advertenties nog meer inkomstenbronnen? Femke Leemeijer van Kantoor Fifty Four geeft antwoord op deze vragen, én meer.
direct bestellen