Wet open overheid afgezwakt

Opvolger Wob naar de Kamer

08-01-2019NieuwsmediaWet open overheid afgezwakt

De beoogde opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt aangepast. Dat zijn de initiatiefnemers GroenLinks en D66 overeengekomen met het kabinet. Al in 2016 nam de Tweede Kamer de Wet open overheid (Woo) aan. Deze wet zou de transparantie van de overheid aanzienlijk bevorderen, onder andere door overheidsorganen te verplichten tot het bijhouden van een documentenregister.
 
De Eerste Kamer was echter kritisch over de wet. Senatoren uitten bezwaren over met name de kosten en de uitvoerbaarheid van de wet. De Woo haalde daarom nog niet de eindstreep.

Uitwerking regeerakkoord

In het regeerakkoord spraken de coalitiepartijen af met de initiatiefnemers van de Woo in overleg te treden hoe de doelen van de wet gerealiseerd zouden kunnen worden zonder de hoge kosten voor de organisatie en uitvoering die met de Woo gepaard gingen.
 
GroenLinks en D66 zijn met het kabinet nu een aanpassingswet overeengekomen, die vorige week bij de Tweede Kamer is ingediend.
 
Meer bij NDP Nieuwsmedia

Download artikel
Reageren