Kamervragen over btw verlaging digitale publicaties

Tijdpad onduidelijk en niet snel genoeg

09-01-2019Educatieve media | Nieuwsmedia | Publieksmedia | VakmediaKamervragen over btw verlaging digitale publicaties

D66-Kamerleden Sneller en Van Weyenberg vragen het kabinet een tijdpad te schetsen voor de beoogde btw-verlaging voor digitale publicaties.


D66-Kamerleden Joost Sneller en Steven van Weyenberg hebben schriftelijke Kamervragen gesteld aan minister Slob (Media) en staatssecretaris Snel (Belastingen) over de toepassing van het verlaagde btw-tarief op e-publicaties.

Naast een aantal sarcatisch klinkende vragen zoals 'Kunt u zich herinneren dat tijdens de Eurogroep en Ecofinraad van 2 oktober jl. een politiek akkoord is bereikt over het dossier betreffende btw op e-publicaties?' stellen de kamerleden een drietal relevante vragen over de voortgang: 

  • Welke voorbereidingen ter verlaging van de btw op e-publicaties worden momenteel door het kabinet getroffen? Wat is hierbij de stand van zaken?
  • Wat is het verwachte tijdpad rondom de invoering van de verlaging van btw op e-publicaties? 
  • Op welke wijze bent u voornemens overleg met de sector te voeren, bijvoorbeeld over de definitie en reikwijdte, met betrekking tot deze verlaging van btw op e-publicaties?
Toezeggingen kabinet
Bij monde van ministers Slob en Hoekstra deelde het kabinet de Tweede Kamer eerder al mee dat het snel aan de slag zou gaan met het verlagen van de btw op digitale publicaties.  De vragen van de kamerleden geven aan dat het volgens hen niet snel genoeg gaat en dat het kabinet ook duidelijk overleg moet gaan voeren met de sector, de uitgeefsector in het bijzonder

Download artikel
Reageren


Producten
inct.easyread: Uitgeven in eigen beheer
inct.easyread: Uitgeven in eigen beheer
Prijs: € 4,99
Uitgevers kunnen zo maar een prachtboek over het hoofd zien. En een auteur die zelf uitgeeft houdt meer over. Selfpublishing is populair, maar succesvol uitgeven is niet eenvoudig. Om een (e-)boek uit te geven heb je inderdaad niet meer per se een...
direct bestellen


inct.easyread: Dossier e-books publiceren
inct.easyread: Dossier e-books publiceren
Prijs: € 7,99
Digitaal lezen wint nog steeds aan populariteit. Daarom is het logisch om een boek (ook) digitaal uit te geven. Bij het maken publiceren en verkopen van een digitale publicatie moeten veel keuzes gemaakt worden. Wij zetten de zaken op een rij.  
direct bestellen


inct.easyread: Sociale media voor uitgevers
inct.easyread: Sociale media voor uitgevers
Prijs: € 7,99
Welke sociale media zijn er, wat is hun nut voor uitgevers en hoe werk je ermee? Sociale media zijn overal. Voor sommige mensen zijn ze zelfs de belangrijkste of enige toegangspoort naar het internet. Je kunt de sociale media op verschillende manieren...
direct bestellen